หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

PopupTipTimer

เป็น Control ที่ดูคล้าย ToolTip สามารถกำหนดเวลาได้ว่าจะแสดงนานแค่ไหน (เป็น 1/1000 วินาที)
ภาพก่อนแสดง PopupTipTimer

ภาพขณะแสดง PopupTipTimerตัวอย่างการใช้งาน


using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using Stone.WinUI;

namespace TestPro
{
    public partial class Form2 : Form
    {
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
            this.popupTip = new PopupTipTimer();
            this.popupTip.BackColor = Color.Silver;
        }

        private PopupTipTimer popupTip;

        private void textBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
        {
            this.popupTip.ShowDuration(this.textBox1,
                            "Please fill customer name",
                            "Do not leave blank for this field, this is important information.",
                            ToolTipIcon.None,
                            Properties.Resources.User1,
                            8000);
        }
    }
}


Download Source Code: PopupTipTimer.cs

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น