หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Database.NET (A MultiDatabase Manager)

โปรแกรมนี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลได้หลากหลายชนิด อาทิ
 • MS-Access
 • MS-Excel
 • dBase
 • FireBird
 • MySQL
 • SQL Server
 • SQL Azure
 • SQL Server CE
 • SQLite
 • PostgreSQL
 • Oracle
 • OLE DB
 • ODBC

รองรับ Syntax Highlight และคำสั่งต่าง ๆ ที่จำเป็นของฐานข้อมูลนั้น ๆ
พัฒนาด้วย .NET(2, 3.5)
สามารถ download ไปใช้ได้ฟรี
ไฟล์โปรแกรมมีไฟล์เดียว ขนาดประมาณ 7 MB. (ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง copy, paste ใช้ได้เลย)
ไปที่เว็บไซต์ของผู้พัฒนาโปรแกรม http://fishcodelib.com/Database.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น