หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

Free Button Control 6 Styles 5 Themes

AsButton เป็นคอนโทรลประเภทปุ่มกดที่อยู่ในชุด StoneUI สามารถใช้ได้ฟรี  
กำหนดลักษณะการทำงานได้ 6 แบบคือ
 1. Push Button เป็นปุ่มกดปกติ
 2. Color Picker เป็นปุ่มกดแล้วเลือกสีได้
 3. Toggle Button เป็นปุ่มกดแล้วสลับไปมาระหว่างสถานะ กด/ปกติ (เหมือน checkbox)
 4. Toggle Button for iPhone style เป็นปุ่มกดหรือสไลด์ไปมาระหว่างสถานะ On/Off
 5. Dropdown Button เป็นปุ่มกดแล้วมีเมนูให้เลือก
 6. Split Button เป็นปุ่มกดปกติและมีเมนูให้เลือกด้วย
มีรูปแบบให้เลือกได้ 5 แบบ
 1. System3D (supported visual style) 
 2. OfficeXP
 3. Office2003
 4. AeroGlass
 5. Office2007

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

ต้องการ Tester สำหรับ StoneUI Grid and DataEditors for .Net WinForms

StoneUI Grid and DataEditors for .Net WinForms เป็น Components สำหรับ Visual Studio 2005(.Net2) ขึ้นไป 


ต้องการอาสาสมัคร(100 ท่าน) ทดสอบ Components ชุดนี้ ซึ่งคุณจะได้รับ license ฟรี 1 ชุด โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อครับ
1. comment หรือแจ้ง bug ที่ท่านพบ
2. capture หน้าจอ project ของท่านที่ใช้กับ components ชุดนี้(ขอ 3 รูปขึ้นไป) + คำอธิบายย่อ ๆ เกี่ยวกับ project
3. ชื่อ-นามสกุล และชื่อที่ทำงาน(ถ้ามี)


Download ได้ที่ https://sites.google.com/site/noteacode/files/

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

อะไรคือ WPF แล้ว Silverlight ล่ะ

WPF(Windows Presentation Foundation) เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ ms ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนาคตของ Applcation บน Windows(และ run บน windows เท่านั้น) ที่สามารถสร้างสรรค์ Application ในแบบ rich ui, supported render 3d  แม้กระทั่งใช้ความสามารถของ directX และความสามารถใหม่ ๆ หลายอย่างที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยี WinForms แต่ด้วยว่า WPF เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นใหม่ มันจึงยังต้องการการพัฒนา ให้มีความสามารถเหนือกว่า WinForms ในทุก ๆ ด้าน เช่น แม้ WPF จะ render 3d โดยใช้ direcxtX ได้ คือใช้ความสามารถของการ์ดจอได้โดยตรง แต่ทำไมรู้สึกว่ามันทำงานได้ช้ากว่า WinForms ก็ไม่รู้เหมือนกัน

ส่วน Silverlight นั้นเป็น subset ของ WPF อีกที ที่ต้องการให้มันสามารถรันข้ามแพลตฟอร์มได้ในทุก ๆ browser จบ.