หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

Free Button Control 6 Styles 5 Themes

AsButton เป็นคอนโทรลประเภทปุ่มกดที่อยู่ในชุด StoneUI สามารถใช้ได้ฟรี  
กำหนดลักษณะการทำงานได้ 6 แบบคือ
 1. Push Button เป็นปุ่มกดปกติ
 2. Color Picker เป็นปุ่มกดแล้วเลือกสีได้
 3. Toggle Button เป็นปุ่มกดแล้วสลับไปมาระหว่างสถานะ กด/ปกติ (เหมือน checkbox)
 4. Toggle Button for iPhone style เป็นปุ่มกดหรือสไลด์ไปมาระหว่างสถานะ On/Off
 5. Dropdown Button เป็นปุ่มกดแล้วมีเมนูให้เลือก
 6. Split Button เป็นปุ่มกดปกติและมีเมนูให้เลือกด้วย
มีรูปแบบให้เลือกได้ 5 แบบ
 1. System3D (supported visual style) 
 2. OfficeXP
 3. Office2003
 4. AeroGlass
 5. Office2007

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น