หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ แปลไทย

ระเบียน (Record, Row) = โครงสร้างข้อมูลที่แทนตัววัตถุชิ้นหนึ่ง
สดมภ์ (Column) = ช่องในแนวตั้ง
เส้นพิกัด (Grid) = เส้นบอกตำแหน่ง
เข้าใช้ระบบ (Log in) = การตรวจสอบตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) = เช่นปุ่มกด คอมโบ เรดิโอบ๊อกซ์
รูปลักษณ์ (Appearance) = ลักษณะ รูปทรงที่มองเห็นได้
บริบท (Behavior) = พฤติกรรม ท่าทาง อาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น