หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

An error occurred while parsing EntityName. Line 2, position 65.


ใน VS2008 พอเปิด project และพยายามจะเปิดฟอร์มที่เคยสร้างไว้จะพบ error นี้ทุกครั้ง ทั้ง ๆ ที่ตอนสร้าง project ก็ปกติดี โดยมีข้อความแจ้งว่า
An error occurred while parsing EntityName. Line 2, position 65.


พอ search ไปในเน็ต (อ้างอิง VS2005 Beta 2 form designer problem: error while parsing EntityName) พบว่ามีอักษรบางตัวใน path ถูกตีความผิดไปคืออักษร "&"

จากตัวอย่างใน project นี้เก็บอยู่ที่โฟลเดอร์ D:\Downloads\Control Report&Print\Report RDL\RecursiveData\RecursiveData
พอเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใหม่เป็น D:\Downloads\Control Report-Print\Report RDL\RecursiveData\RecursiveData

ทุกอย่างก็กลับสู่ปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น